AO9I1967

Český nadační kodex je chystaný soubor doporučení pro dobrou správu nadací a nadačních fondů. Podílejte se na jeho vzniku a zlepšete fungování českého nadačního prostředí.

Na podzim roku 2022 se sešlo několik českých nadací a nadačních fondů a společně s odborníky zahájili práci na prvním českém nadačním kodexu.

Cílem a motivací je vytvořit přehledný soubor doporučení pro dobrou a zodpovědnou správu filantropických organizací, který by měl pomoct v dalším rozvoji nadačního sektoru v České republice.

 Kodex se zaměří na jednotlivé oblasti fungování a působení nadací a nadačních fondů. Vycházet bude nejen z platné legislativy, ale také z příkladů dobré praxe. Bude zahrnovat témata a oblasti týkající se založení nadace, ustanovení správní rady, její správu, nastavení grantového procesu nebo vhodné postupy pro řešení problémových situací. Půjde o živý materiál, který budou nadace a nadační fondy v průběhu času doplňovat a aktualizovat a reagovat tím na rozvíjející se nadační sektor.

Inspirací pro vznik českého nadačního kodexu je Swiss Foundation Code, celosvětově uznávaný nástroj vyžívaný jak filantropických experty, tak i začátečníky.

Preambule

Český nadační kodex je veden snahou poskytovat nadacím podporu při naplňování jejich veřejně prospěšných účelů, směřujíce k posílení jejich dobré správy, řádného řízení, transparentnosti a odpovědnosti.

Český nadační kodex přináší systematicky uspořádané myšlenky a náměty, má ambici být pro nadace definičním a stabilizačním faktorem, přispívat k vytváření a šíření dobré praxe v české nadační sféře, tj. usnadnit fungování existujícím nadacím a nadačním fondům a zároveň být oporou nově vznikajícím organizacím.

Časová osa vzniku kodexu

První setkání
Leden
2023
Tvorba kapitol
Duben
2024
Konference
Září
2022
Struktura a preambule
Duben
2023
Představení kodexu
2024

Zapojené nadace a nadační fondy

Zapojte se

Vyplňte jednoduchý kontaktní formulář, pokud se chcete zapojit do procesu tvorby Českého nadačního kodexu.

© Český nadační kodex  /  kristina@viaclarita.cz

Formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA a Google (zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby)